Súťaž „Varenie, čo máš rád“

Hlasuj na www.facebook.com a vyhraj nákup v Hypernove v hodnote 100 €!

 

Počúvaj Fun rádio, choď na www.facebook.com na profil „Varenie, čo máš rád“ do aplikácie „Fun recepty“, hlasuj za jednu ingredienciu do varenia a vyhraj poukážky v hodnote 100 € na nákup v Hypernove alebo v Alberte.

Hlasujte za ingredienciu na www.facebook.com v aplikácii „Fun recepty“ od 19.3.2012 do 20.4.2012 a budete automaticky zaradení do žrebovania o okamžité výhry.
Každé súťažné kolo trvá jeden týždeň, začína sa vždy v pondelok o 00.00:01 hod. a končí vo štvrtok o 17.20:00 hod. Počas trvania súťaže, teda od 19.03.2012 do 20.04.2012, bude prebiehať 5 (päť) súťažných kôl.

V rámci súťažného kola sa hlasuje každý deň od pondelka do štvrtka do 17:20 hod. Každý súťažiaci môže denne hlasovať iba raz.

V každom súťažnom kole môžete vyhrať:

 • Nákupné poukážky Hypernova a Albert v hodnote 100 € (5x 20 €)

Pravidlá súťaže „Varenie, čo máš rád“:

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý splní  podmienky súťaže v období od 19.3.2012 do 20.4.2012 a ktorý sa zúčastní na hlasovaní o ingredienciu v aplikácii Facebooku „Fun recepty“ na profile Facebooku „Varenie, čo máš rád“. Hlasuje sa denne od pondelka do štvrtka do 17:20 hod.
 2. Účastníkom súťaže sa stávate v momente hlasovania za jednu z ingrediencií na www.facebook.com v aplikácii „Fun recepty“.
 3. Aby ste sa zapojili do súťaže hlasujte raz denne od pondelka do štvrtka za jednu z troch ingrediencií v aplikácii „Fun recepty“.
 4. Počas štyroch súťažných kôl prebehne každý týždeň vyhodnotenie a žrebovanie o výhru.
  V každom súťažnom kole sa uskutoční žrebovanie prostredníctvom náhodného výberu profilu účastníkov súťaže na Facebooku a výhercovi bude odovzdaná táto výhra:
  nákupné poukážky Hypernova a Albert v hodnote 100 € (5x 20 €)
 5. Termín žrebovaní o výhry je vždy štvrtok: 22.3.2012, 29.3.2012, 5.4.2012, 12.4.2012, 19.4.2012. Do jednotlivých žrebovaní sa zaraďujú len tí účastníci, ktorí hlasovali v stanovenom čase (do 17:20 hod.).
 6. Výhercov bude organizátor informovať o výhre prostredníctvom e-mailovej správy najneskôr do 2 dní po skončení každého súťažného kola. V e-mailovej správe výhercu oznámime aj spôsob prevzatia výhry.
 7. Meno a priezvisko výhercu bude zároveň zverejnené na profile „Varenie, čo máš rád“ na Facebooku, na webovej stránke spoločnosti AHOLD www.hypernova.sk a v relácii Fun rádia Popoludnie s Marcelom a Juniorom.
 8. Účastník svojou účasťou na spotrebiteľskej súťaži vyjadruje súhlas s jej pravidlami, zaväzuje sa dodržiavať ich a zároveň dáva súhlas organizátorovi súťaže v prípade vyžrebovania použiť jeho osobné údaje, nepodliehajúce ochrane podľa zákona číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (meno, priezvisko, adresa, vek, fotografia, hlas, obrazový záznam, fotodokumentácia z odovzdania cien a pod.) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch súťaže, a to bezplatne.
 9. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k.s. a ich rodinní príslušníci.
 10. Účastníci sa môžu oboznámiť s oficiálnymi pravidlami tejto súťaže na stránke www.hypernova.sk alebo v aplikácii „Fun recepty“ spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k.s., na Facebooku.    

Promotion statement:
Táto súťaž nie je v žiadnom ohľade sponzorovaná, podporovaná alebo prevádzkovaná spoločnosťou Facebook. Účastníci súhlasia, že osobné údaje poskytnú spoločnosti AHOLD Retail Slovakia, k.s., a nie Facebooku.

English:
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by, or associated with, Facebook. You understand that you are providing your information to AHOLD Retail Slovakia, k.s. and not to Facebook. The information you provide will only be used for promotional purposes only.

Výhercovia:

22.3.2012 - Karolína Ujháziová, Herlany
29.3.2012 - Silvia Gelačková, Žilina
5.4.2012 - Jozef Tomko, Prešov
12.4.2012 - Viera Cabalová, Prievidza
19.4.2012 - Petra Majerová