Zákaznícka karta

Nákupná karta MOJA karta so sebou prináša množstvo výhod

  1. okamžité používanie dočasnej papierovej nákupnej karty
  2. rodinný charakter nákupnej karty. Kartu môžu používať aj rodinní príslušníci po oddelení dodatkových kariet v mieste perforácie
  3. vydávanie duplikátov nákupných kariet je bez poplatku

Jedinečné výhody karty MOJA karta
(platné od 14. augusta 2014):

Prvá výhoda
Bonus vo výške 1 % zo všetkých nákupov zaregistrovaných na Vašu nákupnú kartu počas celého kalendárneho roka bez akéhokoľvek obmedzenia. *
Košík
+
Terno karta
=
Bonus 1 %
Druhá výhoda
je okamžitá zľava vo výške 1% na celý nákup v deň Vašich menín. Zároveň získate aj bonus vo výške 1 % z celého nákupu na Vašu nákupnú kartu. *
Košík
+
Terno karta
+
Meniny
=
Zľava 1 %
+
Bonus 1 %
Tretia výhoda
je okamžitá zľava vo výške 2% na celý nákup v deň Vašich narodenín. Zároveň získate aj bonus vo výške 1 % z celého nákupu na Vašu nákupnú kartu. *
Košík
+
Terno karta
+
Narodeniny
=
Zľava 2 %
+
Bonus 1 %
Štvrtá výhoda
je okamžitá seniorská zľava vo výške 1% na celý nákup. Zároveň získate aj bonus vo výške 1 % z celého nákupu na Vašu nákupnú kartu. * Za seniora sa považuje osoba, ktorá má 60 rokov a viac.
Košík
+
Terno karta
+
Senior
=
Zľava 1 %
+
Bonus 1 %
Piata výhoda
je platnosť nákupnej karty v najväčšej slovenskej sieti predajní potravín, v prevádzkach Moja Samoška, TERNO, TERNO Center a Hypernova.
Šiesta výhoda
je množstvo súťaží, akcií a benefitov počas celého roka.

Všetky zľavy sa kumulujú.

* Okamžité zľavy vo výške 1-2% je možné uplatniť v sieti predajní Moja Samoška, TERNO, TERNO Center a Hypernova (okrem čerpacích staníc Hypernova).

V sieti predajní Hypernova na území celého Slovenska dostanete na vyžiadanie tlačivo – Žiadosť o vydanie nákupnej karty MOJA karta, ktoré pozostáva z dvoch oddeliteľných častí:

1. horná časť tlačiva obsahuje všetky informácie o nákupnej karte MOJA karta, súčasťou je perforovaná dočasná papierová karta s 13-miestnym EAN kódom, ktorú môžete IHNEĎ používať na evidenciu nákupov

2. spodnú časť tlačiva tvorí Žiadosť o vydanie Nákupnej karty MOJA karta, ktorú správne a pravdivo vyplnenú a podpísanú odovzdajte v ktorejkoľvek predajni Hypernova, kde pracovník predajne skontroluje vyplnenie všetkých údajov. Žiadosť obsahuje čiarový EAN kód totožný s EAN kódom uvedeným na dočasnej nákupnej karte. Na základe tejto žiadosti bude doručená riadna nákupná karta MOJA karta na Vami uvedenú korešpondenčnú adresu.

MOJA karta

Vyplácanie

bonusu

Vážení zákazníci,

od 2. 4. do 31. 12. 2016

si môžete vo všetkých predajniach Moja Samoška, Terno a Hypernova
(okrem čerpacích staníc Hypernova)

uplatniť váš bonus za nákupy
zrealizované v roku 2015.

Bližšie informácie získate na každej predajni alebo na čísle:
02/593 07 313 (od 8:00 do 16:00 hod.)

* Uplatnenie bonusu nie je možné na dodatkovú (papierovú) nákupnú kartu
a nárok na jej uplatnenie zaniká dňom 1.1.2017.

Kontakt

TERNO Group k.s.
Ivánska cesta 12
821 04 Bratislava

Tel. 02/593 07 310

Pokiaľ máte otázky alebo pripomienky, prípadne
sa chcete s nami podeliť o svoje nápady, napíšte nám.

© 2017 TERNO Group k.s. E-mail: sekretariat@diligentia.sk tel.: +421 2 59 307 310 Reklamačný poriadok
created by